บุหรี่อันตรายกว่าที่คุณคิดได้อีก

บุหรี่อันตรายกว่าที่คุณคิดได้อีก โดยทางองค์การอนามัยโลก ได้ให้ข้อมูลมาว่า ในแต่ละปี มีผู้เสียชีวิต จากบุหรี่มากกว่า 7 ล้านคน เลยก็ว่าได้ถือว่าอันตราย